سلام یک پیام کوتاه از یک دوست امروز گرفتم که همانطور براتون نقل میکنم

یک روز رسد غمی به اندازه کوه

                          یک روز رسد نشاط به اندازه دشت

افسانه زندگی چنین است عزیز

                                     در سایه کوه باید از دشت گذشت

 

/ 0 نظر / 8 بازدید