چه بسا...

مردان نامردی که ادعای مردی میکردند

رفتند و هرگز باز نگشتند

/ 1 نظر / 6 بازدید
رها

زدی تو خال................... باهات موافقم..... خوب مينويسی بازم ادامه بده...از نوشته های قبليت خيلی بهتره