آهنگ از گروه west life

 

In the morning light 

در نورصبحگاهی
Half awake and half asleep

تو خواب و بیداری
Have you ever laid there thinking

آیا تا بحال به این فکر افتادی که
Was it all a dream?

تمام اون اتفاقات فقط یه خواب بوده؟
But you reach out and she's there

اما یه هو اونو حس می کنی و او آنجاست
Every moment, everywhere

همیشه و همه جا
Have you ever been in love?

تا بحال عاشق شدی؟

Have you ever felt

تا بحال حس کردی که
How far a heart can fall

????????
Have you ever stayed up waiting

تا بحال بیدار موندی و منتظر
For a telephone call

منتظر یه زنگ تلفن
Just to hear her say hello

که فقط سلامشو بشنوی
Cause you miss each other so

چون خیلی دلتون برای هم تنگ شده
Have you ever been in love?

تا بحال عاشق شدی؟

Have there been times to laugh

چه وقتا یی که خندیدی
And times you really want to cry

و چه وقتایی که دلت میخواست جیغ بزنی و گریه کنی
Finding reasons to believe her

دنبال دلیلی که باورش کنی
cause you'd die a little if she lied

چون تو میمیری اگه بهت دروغ بگه
And when in times of doubt

و در وقتایی که شک می کنی
Have you ever tried to work it out

و تو سعی میکنی که به حقیقت بپیونده
But still she leaves you wondering

و حتی وقتی اون ترکت کرده بازم از خودت می پرسی
What it's all about

جریان چی بود؟

And when she's far away

و وقتی که اون خیلی ازت فاصله داره
Have you ever felt the need to stray

تا حالا دلت خواسته که یه کم قدم بزنی  
And tried and then discovered

و امتحانم می کنی و می فهمی که
It just doesn't pay

هیچ تاثیری نداره
Cause with her, you can be true

چون تو با اون میتونی ایستادگی کنی
And with her, you can be you

 و با اون ،تو می تونی خودت باشی
Have you ever been in love?

تا بحا ل عاشق شدی؟

Have there been times to laugh

چه وقتا یی که خندیدی
And times you really want to cry

و چه وقتایی که دلت میخواست جیغ بزنی و گریه کنی
Finding reasons to believe her

دنبال دلیلی که باورش کنی
cause you'd die a little if she lied

چون تو میمیری اگه بهت دروغ بگه
And when in times of doubt

و در وقتایی که شک می کنی
Have you ever tried to work it out

و تو سعی میکنی که به حقیقت بپیونده
But still she leaves you wondering

و حتی وقتی اون ترکت کرده بازم از خودت می پرسی
What it's all about

جریان چی بود؟

And when the night comes down

و وقتی که دوباره شب میرسه
Can you call your house a home

می تونی خونه ات رو یه جای دنج بدونی؟
Do you dream you're still together

هنوز خیا ل میکنی که با اونی
And wake up alone

 و دوباره تنها  بیدار میشی
Have you ever been in love

تا بحال عاشق شدی؟
The way that I'm in love

اینجوری که من شدم  
Have you ever been in love?

تا بحال عاشق شدی؟
Have you ever been in love?
 

تا بحال عاشق شدی؟

 

/ 3 نظر / 28 بازدید
مینا

با سلام باز من اومدم بکامنتم!! من عاشقه این گروهم,هم خیلی خوشگلن همه مثل آدم می خونن (آهنگاشون دیونه کننده نیست .) من آهنگ day after day شونو خیلی می دوستم . این عکسه جدیدم خوبه (اگه نظر ندم می ترکم .) دیدی میچ مرد .(mord) تسلیت می گم تنها هنر پیشه ای رو که دوست داشتم مرد (البته تو فیلم ).

بانوی سنگ

سلام دنی دلم برات تنگ شده دل به دريا زدم قدمی رنجان و بيا...................

فاطمه(ستاره)

سلام دوست من ~$$$$ ~~~~~~~~~~..$$**$$ ~~~~~~~~~...$$$**$$ وبلاگت باحاله.. $$$~~~'$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~عزيز من. ~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ به من هم يك~$$~~~$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$$ ~~سري~~~~$$$$$$$ ~~~~~~~.$$$$$$* ~ميزني~$$$$$$$" ~~~~.$$$$$$$.... ~~~$$$$$$"`$ ~~$$$$$*~~~$$ ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$ $$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$ 3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$ ~'*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ منتظرحضورسبزت هستم.'$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~..........~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$$