اما بدان من عاشق توام

حتی اگر بر زبان نیاورم

و همواره در اعماق وجودم عشق تو را خواهم داشت

من هیچگاه از عشق تو دست بر نمیدارم

حتی اگر نبینمت

مرا اینقدر نابود مکن و عاشقم بمان

با من بمان...

/ 0 نظر / 6 بازدید