به یاد استاد قیصر امین پور

خدایش بیامرزاد

...نیک مردی بود از تبار خوبیها و من به تنها ساعاتی می اندیشم که به شاگردی او

همت میگماشتم...اما او... همیشه همراه بود تا جلودار و راهنمایی بود با

تو ...آنقدر که باور نمیکردی چگونه با او میروی و میدوی...دوستی بود که استاد می

خواندیمش...

...و آری او نیز رفت و باید میرفت...

و من و تو نیز راهی آن سفر خواهیم شد...

براستی در کدامین طلوع چمدانهای خویش را خواهیم بست... 

/ 2 نظر / 39 بازدید
ARSl-lAN

حداقل کاری که ميتونيم بکنيم اينه که شعراش رو واسه بچه ها تو کتابهای فارسی بيشتر بگنجونيم... روحش شاد

لیلا

اگه دنبال سکس هستید بیائید09369360451