گاه گاهی که دلم میگیرد...

                      پیش خود میگویم

آنکه جانم را سوخت روزی

                                 یاد می آرد ازین بنده هنوز ؟؟

 

/ 1 نظر / 7 بازدید