لحظه عمر

با درودی به خانه می آیی و ...

                    با بدرودی خانه را ترک می گوئی

ای سازنده...

                لحظه عمر من بجز فاصله این درود و بدرود نیست

...

 

/ 1 نظر / 8 بازدید