بی تو هرگز با تو عمری؟؟؟؟؟؟؟؟

گفته بودم كه بي تو نمي تونم نمي تونم

اما حالا مي بينم كه خوب مي تونم

گفته بودم بي تو هرگز با تو عمري

ولي فردا رو مي بينم كه بي تو عمري زنده موندم

از همه كردم گذرها

از ميان هركجا     دشت و چمنزار

از لب ساحل دريا

تا ميان جنگل و صحرای پر رویا 

تا كه شايد من بيابم

راه فراري از دل خسته سنگي

كه ايستاده هنوز چون كوه بلندي

دل من خسته تر از خسته شده

پر ز سنگريزه هاي ريز رنگي شده

ديگه از سرخي عشق فرسوده شده

چون ربات سياه بي احساسي شده

...

ديگه من زنده نيستم

زنده ديروز نيستم

شادماني     خنده و لبخند نيست يادم

راه باغ زيباي گل و خنده نيست يادم

كوچه زيباي عطری    پر ز ياسهاي زرد و رنگين

و مرد خندان سپید پوش دکان شیرینی نيست يادم

مرغكان شاد آوازخوان نيست يادم

دعوت رقصان امواج آبي دريا

كه هردم در آغوش ميآورند قلب تشنه ساحل

و باز دور مي گردند دوباره 

 

تا دوباره داشته باشند لذت باهم شدن را

نيست يادم

باز هم نيست يادم

 ...

و من ديگر ندارم قلبي مانند روزهاي ديروز

كه تنها خاطرش مانده به سردي شبهاي زمستون

...

نميدانم كه شايد باز روزي دوباره

دست اهورايي مرد تنهاي مهربان آسماني

كند قلبم را  پر د.باره ز عطر  شیرین بهاري

كه شايد باز انسان پر احساسي شوم

سبز چون نیلوفران آبی شوم

يا كه شايد از غم بي تو شدن فاني شوم

اما هرچه باشد بهتر از ماشين بي احساس است

مردن عاشق بسي پر ارج تر از ماندن بي يار است

 

/ 5 نظر / 23 بازدید
میچ

بی تو هرگز با تو بابام نمی ذاره

میچ

با این جمله ات موافق نیستم مردن عاشق بسی پر ارج تر از ماندن بی یار است!!! کوانتیده زندگی کردن را بر همه ارج می نهم

بانوی سنگ

سلام راست باشد بی تو هرگز با تو هميشه .....و خداوند فرمود:مرا ياد کنيد تا کنارتان باشم با بانو قهری...

لیلا

اگه دنبال سکس هستید بیائید09369360451

ماري

خوببود