آنگاه که روی از من برگرداندی .....

تا شبنم چشمان زیبایت را نبینم......

دانستم که تو عاشقترین ماهی.................

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهرداد

خدایم بر من ارزانی دار آن وسعت آرام بخش یادت را و بر من حرام گردان آن اندوه بی پروایم را. مرا بر دروازه اسارت و بندگی خلق قرار بده و دردهای مردمانم را بر من حلال گردان. که از یک خاکیم و به یک خاک باز خواهیم گشت. آمین