عشقولانه

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی
ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم

همه اینو میگن ولی من نه میگم...

اگر عاشق شدم پی شبنم عشق میگردم اگه بدونم که اون شبنم هم روی گلبرگهای من دوست داره بمونه من سر خم میکنم و اونو بر دوش خودم میگیرم

که میدونم هم اون زیباتر دیده میشه هم گلبرگهای من لطیف تر

آره من میگم نه..... پی شبنم میگردم البته مطمئنم اون هم خواری منو نمیخواد

این یعنی عشقولانه

/ 0 نظر / 6 بازدید