شاد بودن آنقدرها هم سخت نيست 

فرهنگ باستانی ايرانيان بر اساس شاد بودن و شاد کردن پايه گزاری شده است تا انسانها بتوانند قدرتمند تر و تندرست تر زندگی کنند.

شاد بودن به تمامی انسانها ميل به زندگی و تلاش ميدهد و آنها را پربارتر و سرزنده تر ميکند. چگونه بايد شاد بود؟

۱- از چيزهاي بسيار ساده هم ميتوان لذت برد و شاد شد. ديدن يک منظره ی زيبا، يک فيلم قشنگ يا يک دوست خوب هم ميتواند انسان را شاد کند.

۲- بهترين حالت را در خودتان و در شرايط موجود اطرافتان پيدا کنيد. هيچ كس همه چيز ندارد و هر كس اندوهی دارد كه با شادی زندگي آميخته است. هنر آن است كه در شرايط سخت بخنديم نه اين كه گريه كنيم.

۳- شما نمي توانيد همه را از خود خرسند و خشنود كنيد، پس اجازه ندهيد انتقادها شما را نگران كنند.

۴- اجازه ندهيد ديگران معيارهايتان را تعيين كنند، خودتان باشيد و به چيزي كه نيستيد، تظاهر نكنيد.

۵- كارهای سودمندی كه از انجام آنها لذت مي بريد را بيشتر انجام دهيد.
۶- دچار خيالپردازی نشويد، رويا و خيالپردازي هنگامي خوب است كه نتيجه اي داشته باشد؛ تحمل كردن چيزهاي خيالي سخت تر از چيزهاي واقعي است.

۷- نفرت و حسادت را از خود دور كنيد، اين دو دشمن روح شما هستند، روح شما را اندوهگين مي كنند و هيچ اتفاق خوشی هم برايتان نمي افتد.
۸- علايق و دلبستگي هاي زيادي داشته باشيد. اگر مسافرت دوست داريد و نمي توانيد برويد، سينما را امتحان كنيد. كتاب هاي جديد بخوانيد، به پارك برويد يا ورزش و پياده روي كنيد.

۹- گذشته را درگذشته رها كنيد و تنها از آن پند بگيريد و به خاطر داشته باشيد در صورتی که مشکلی پيش آمد، هميشه به يافتن راه حل آن فکر کنيم نه به خود مشکل.
۱۰- خودتان را به كاری گوناگون سرگرم و مشغول كنيد، کسی که سرش گرم باشد هرگز فرصتي براي غصه خوردن ندارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید