روزگار غريب

روزگار غریبی است نازنین...

آنکه بر در میکوبد

                  شبانگاه

                            به کشتن چراغ آمده است

خود را در پستوی خانه

                      نهان باید کرد...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید