مرا به کجا چنین شتابان میبرند

من تحمل گداز های آتشین را ندارم

فرشته ها یاریم رسانید...

/ 0 نظر / 6 بازدید